Državni proračun je

Državni proračun - to je državni proračun - je ekonomski odnos države i subjekata svih oblika vlasništva i pojedinih građana u vezi s formiranjem centraliziranog fonda koji se izdvaja za ispunjavanje ...