8805 ******* koji operator i grad?

8805 ******* koji operater i grad? Šifra (8) 805 pozivi s pretplatničkim karticama. Šifra / domet / kapacitet / operater / regija 8051000000100999910000 za velike i međunarodne telekomunikacije RostelecomMoscow 8051010000101999910000RostelecomRuska Federacija 8051100000110999910000CountryComMoscow