Prompt igre za dvoje na PS4

Recite mi igre za dvoje na PS4 BorderlandsDiabloStar wars BattlefrontFIFA ili PESWWEUFCMortal Kombat Takvih igara ima mnogo, ps4 igre za dvoje obično preuzmem s web stranice http://g4me.ru/ugames/ps4/. Mnogo je zanimljivih stvari, stalno ...

kao što zovu u kutiji svih junaka

kako se zovu svi junaci u DotA Abaddon (Abadon) - Abaddon (Abaddon) (u prvoj Doti bio je Lord Averna) Alkemičar (Alkemičar) - Razzil Darkbrew (Razzil Darkbrew) Drevna Apparacija (Aparat) - Kaldr (Cauldr) Antimage ( Anti-Mage) - Magina (Magina) Sjekira (Sjekira) - Mogul Khan (Mogul ...