Vrste i metode revizija

Vrste i metode revizija Vrste revizija obično se klasificiraju prema sljedećim kriterijima: 1. Prema predmetu kontrole: - revizije državnih tijela - interne revizije - revizije koje provode revizorske kuće. 2. Po organizacijskim karakteristikama: - planirane revizije koje se provode u skladu s planom rada revizije ...

Što je financiranje?

Što su financije? Financije su sustav monetarnih odnosa u društvu u vezi s formiranjem i korištenjem centraliziranih i decentraliziranih fondova fondova u okviru raspodjele i preraspodjele bruto nacionalnog proizvoda i nacionalnog ...