Štedionica

Sberbank Ne, ne morate ništa vratiti dok ne uzmete ovaj novac. Karticu možete koristiti kao normalnu debitnu karticu. Stavite sredstva tamo i potrošite ih u roku od ...

banci su rekli da će dan dolaziti tijekom bankovnog dana, koliko dugo je bankarski dan?

в банке сказали что день придут в течении банковского дня, до скольки длится банковский день? В законах термин «банковский день» нигде не расшифровывается, но на практике понятие «банковский день» понимается…

Gdje su kontrolne informacije o bankovnoj kartici Sberbank Visa electron ???

Где находится контрольная информация на банковской карте Сбербанк Виза электрон??? Контрольная информация находится в заявлении на карту, а еще есть цифровая контрольная информация — ее необходимо получать из контрольной информации…