Što je realizam? ...

Što je realizam? ... Realizma ima u slikarstvu, književnosti, filozofiji ... Što si ti? Reali # 769; gm, u filozofiji, filozofski pojam koji se koristi za označavanje smjera koji postulira postojanje stvarnosti neovisne o spoznavajućem subjektu. Reali # 769; smjer gm ...

Tko je athena?

tko je athena? Drevna grčka božica rata i mudrosti. Atena je drevna grčka božica mudrosti, zaštitnica rata, prepuštena. U rimskom panteonu pod imenom Minerva. E simboli: sova, štit, koplje i krava. Athena je ...