Što je ovaj čip? što se zove HEF4094BP

što je ovo mikrovezje ??? kako se zove ???? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html veza blokirana odlukom administracije projekta Pretvarač koda HEF4094BP ruski analogni KR1561PR1 Digitalni pretvarač koda mikrocirkula Osmobitni registar smjene sa serijskim ulazom, ...

koji je izumio žarulju

koji je izumio žarulju Onaj koji je prethodno patentirao. općenito, prva žarulja i baterija za nju izumljene su u Babiloniji u davna vremena ... ti izumi o kojima znamo samo su znanstveni plagijarizam! ...