Što su ekonomski resursi?

Što su ekonomski resursi? Ekonomski resursi RESURSI EKONOMSKI (iz francuskog pomoćnog sredstva ressource) temeljni pojam ekonomske teorije, tj. Izvori, sredstva proizvodnje. Ekonomski resursi se dijele na prirodne (sirovine, geofizički), ...