koji su odnosi regulirani građanskim pravom

koji su odnosi regulirani građanskim zakonodavstvom građanski Izvori informacija U procesu financijskih i ekonomskih istraživanja mogu se koristiti sljedeći izvori informacija: zakonodavni, koji reguliraju pitanja građanskih, radnih i upravnih odnosa koji se koriste u djelatnostima poduzeća (predsjednički ukazi ...

Što se zove detalji dokumenta?

Što se naziva pojedinostima dokumenta? Potrebni dokument obvezan je element formalizacije službenog dokumenta. 1 Sastav pojedinosti koji se koriste u pripremi i izvršenju organizacijskih i administrativnih dokumenata određen je GOST R 6.30-2003 „Jedinstveni dokumentarni sustavi. Objedinjeni ...

što je krivotvorenje

što je krivotvorenje krivotvoriti, iskriviti ... najčešće s nekom vrstom profita !!!! ovo je kazneni zakon Potražite JAMCA, otvorite KODEE i pronađite članak o krivotvorenju. Svakako pročitajte komentare na ovo ...