Zakonodavna moć.

Zakonodavna moć. imamo svoju Saveznu skupštinu. kakva će druga pitanja biti?) U Rusiji zakonodavnu moć zastupa dvodomna Savezna skupština, koja uključuje Državnu dušu i Savez Federacije, u regijama ...

49 da je članak

Članak 49 da članak Ustava Ruske Federacije čl. 49 Pretpostavka nevinosti; AIC RF art. 49 Promjena temelja ili predmeta tvrdnje, promjena veličine zahtjeva, odbijanje djelovanja, priznanje tvrdnje, svijet ...