Što je viza?

Što je viza? Vi # 769; za ​​dokument o dopuštenju koji daje osobi pravo prelaska određenih granica. U pravilu, viza znači stvarno dopuštenje stranca da uđe na teritorij druge države. Ipak ...