Što je UFK?

Što je UFK? To je začin Savezne riznice (Riznice Rusije), saveznog izvršnog tijela (federalne službe), koji obavlja zakonske funkcije u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o osiguravanju ...