Što je fizioterapija?

Što je fizioterapija? etol različite fizioterapeutske postupke, na primjer, elektrofareza Fizioterapija (od grčkog ph # 253; sis - priroda i terapija), grana medicine koja proučava ljekovita svojstva fizičkih čimbenika i razvija metode njihove upotrebe u terapijske i profilaktičke svrhe ...